slider
slider
Nowy Produkt CNC
Nowa Filozofia Zarządzania Nieruchomościami
Nowe Możliwości CNC
Rozpocznij współpracę i oszczędzaj pieniądze!
20
 
lat doświadczenia

POZNAJ CNCWYMIERNE OSZCZĘDNOŚCI!
NOWY PRODUKT CREAM

Dzięki Cream CNC zaoszczędzisz pieniądze na swojej nieruchomości.
Nie czekaj aż wyprzedzi Cię konkurencja!

 • Monitoring i Minimalizacja Kosztów
 • Innowacje Technologiczne
 • Efektywna Rekomercjalizacja
 • Eliminacja Pustostanów
 • Optymalizacja Standardu Utrzymania
 • Remodeling i Wzrost Atrakcyjności
 • Zaawansowane formy raportowania
 • Skuteczny Marketing

Cream CNC to rewelacyjne rozwiązanie dające drugie życie projektom mający deficyt w kosztach eksploatacyjnych - poprzez zmianę porządku, sposobu zarządzania oraz szeregu zabiegów, dzięki którym jesteśmy w stanie obniżyć koszty, co przekłada się pozytywnie na poziom najmu i ostatecznie na wartość obiektu i jego postrzeganie.

Wzrost wartości nieruchomości
jest kluczem do poprawy sytuacji ekonomicznej obiektu.

RynekOtoczenie
Biznesowe


Dowiedz się więcej na temat sytuacji w roku 2019.
P

rzez ostatnie 20 lat Polska gospodarka rozwijała się bardzo dynamicznie co zaowocowało wzrostem bogactwa zarówno w obszarze firm jak i statystycznego konsumenta. Wzrost wydatków wśród gospodarstw domowych poza rosnącym eksportem dodatkowo przyczyniał się do poprawy PKB Polski. Właśnie systematyczny wzrost konsumpcji wewnętrznej był jednym z głównych czynników, który pozwolił Polsce zachować wzrost gospodarczy nawet podczas ostatniego kryzysu finansowego.

Cream łączy wieloletnie doświadczenie z bardzo szerokim spektrum usług.
Grzegorz MroczekPKB

Duży wzrost PKB w tym okresie to zasługa kilku czynników z których najważniejsze to absorbcja funduszy unijnych, które przełożyły się na duże inwestycyjne publiczne w rozwój infrastruktury praktycznie na terenie całego państwa oraz na inwestycje realizowane w sektorze przedsiębiorstw. Kolejnym czynnikiem była z roku na rok rosnąca wartość eksportu, polskie firmy dzięki dużym inwestycjom stały się konkurencyjne na arenie międzynarodowej i rokrocznie zwiększały swoją sprzedaż poza granicami kraju.

Dodatkowo rosnące zatrudnienie i realny wzrost wynagrodzeń przełożyły się na stabilny wzrost konsumpcji co szczególnie miało znaczenie po wybuchu kryzysu światowego w 2008 roku, gdzie większość państw EU miała okresowo ujemne bądź bliskie zera PKB w latach 2009-2012, natomiast PKB Polski był zawsze wyraźnie na plusie.

DOCHÓD

realny w gosp. dom. Stały i dynamiczny rozwój polskiej gospodarki szczególnie w okresie ostatnich 10 lat spowodował znaczący spadek bezrobocia i wzrost wynagrodzeń, które przełożyły się na znaczący wzrost realnego dochodu w gospodarstwa domowych.

Dodatkowym czynnikiem, który poprawił sytuację gospodarstw domowych w ujęciu statystycznym jest duży strumień środków przelewanych do Polski przez osoby pracujące za granicą, które utrzymują rodziny w Polsce oraz programy państwowe wspierające najbiedniejszych takie jak 500+. Wszystkie te czynniki w sumie doprowadziły do wzrostu realnego dochodu w gospodarstwach domowych w latach 2010-2017 o ponad 33%.

SPRZEDAŻ

detaliczna jest kształtowana przez kilka czynników ale jej fundamentem jest rosnąca konsumpcja oraz dostępność towarów i usług. Ostatnie lata w Polsce były pod tym względem bardzo korzystne. Z roku na rok poprawiająca się sytuacja ekonomiczna mieszkańców, malejące bezrobocie, napływ emigrantów podejmujących zatrudnienie w Polsce oraz stały wzrost liczby turystów odwiedzających Polskę przełożyła się na stosunkowo wysokie tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w ostatnich latach. Rosnąca sprzedaż jest niewątpliwie kołem zamachowym gospodarki gdyż kreuje większą produkcję i powstawanie kolejnych miejsc pracy przyspieszając cyrkulację pieniądza w gospodarce. Sytuacja taka przekłada się na dalszy wzrost zamożności społeczeństwa i w konsekwencji stabilny wzrost konsumpcji.

GLA-Biura

Dynamiczny rozwój gospodarki przekłada się na wzrost zapotrzebowania na powierzchnię biurową. Dodatkowo duże zainteresowanie koncernów międzynarodowych lokowaniem w Polsce centrów usług wspólnych w połączeniu z wejściem do Polski wielu stosunkowo dużych inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w powierzchnie biurowe przyniosły dynamiczny rozwój tego sektora rynku w ostatnich latach. W ciągu siedmiu lat powierzchnia GLA prawie się podwoiła.

Stabilność ekonomiczna Polski oraz obawy przed Brexitem, zgłaszane przez wiele międzynarodowych koncernów posiadających dotychczas biura w Wielkiej Brytanii, dodatkowo przyczyniają się do podtrzymania dużego popytu na nowoczesne powierzchnie biurowe w najbliższych latach co się z pewnością przełoży na utrzymanie wysokiej dynamiki powstawania kolejnych projektów biurowych.

GLA-Handel

Duża aktywność deweloperów i funduszy inwestycyjnych zainteresowanych rynkiem nieruchomości handlowo-usługowych z jednej strony oraz duży popyt zgłaszany przez sieci sprzedaży z drugiej strony były w ostatnich 20 latach silnym generatorem powstawania nowoczesnych obiektów handlowo-usługowych. W przeciwieństwie do projektów biurowych, projekty handlowo-usługowe w okresie 2010-1017 weszły już w fazę nasycenia i nie można było zaobserwować tak silnego przyrostu nowej powierzchni GLA jak to miało miejsce w sektorze biurowym.

Projekty handlowe dzisiaj, poza nielicznymi wyjątkami, powstają głównie w mniejszych miejscowościach i w formie Retail Park-ów. Bądź są realizowane pod konkretne potrzeby głównych sieci spożywczych szukających lokalizacji osiedlowych. Ponadto w sektorze tym dużo obiektów szczególnie tych starszych poddawanych jest licznym modernizacjom i przebudowom aby podnieść ich atrakcyjność zarówno w oczach potencjalnych klientów finalnych jak i sieci sprzedaży zainteresowanych rozwojem.

CNC

to pierwszy komercyjny produkt promujący zmianę sposobu zarządzania i drastycznie obniżający wydatki – co efektywnie zmniejsza deficyt w kosztach eksploatacyjnych i przekłada się nawet na milionowy wzrost wartości projektu.

Pobierz Infografikę CNC

CNC
Nowa filozofia
zarządzania
nieruchomościami
Nowoczesny Produkt Cream
Zredukuj Spadki Wartości NOI
Cream Asset Management
Optymalizuj Standard Utrzymania Nieruchomości

SchodyAKTUALNE PROBLEMY POWODUJĄCE
SPADEK WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Wzrost Kosztów Operacyjnych
Wzrost Kosztów Stałych
Spadek Stawek Czynszu Najmu
Wzrost Pustostanów
Spadek Atrakcyjności Nieruchomości
Stały Wzrost Konkurencji

Duży przyrost powierzchni najmu zarówno w segmencie biurowym jak i handlowo-usługowym w połączeniu z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności w Polsce spowodował dużą presję ze strony najemców na obniżki kosztów najmu.W

efekcie stopniowym obniżkom ulegały zarówno czynsze jak i opłaty eksploatacyjne a w obiektach mniej atrakcyjnych dodatkowo rosły pustostany.

Równolegle, wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, głównie w skutek spadku bezrobocia i wzrostu płacy minimalnej, spowodował wzrost kosztów wszelkiego rodzaju serwisów. Prawdopodobnie nie jest to koniec wzrostu kosztów w tym obszarze, gdyż dochodzą nowe elementy m.in. wzrost cen paliw, planowany wzrost kosztów energii elektrycznej czy innych mediów.

Dodatkowy czynnik utrudniający obecnie funkcjonowanie nieruchomości to spadek ich atrakcyjności zarówno w skutek technicznego starzenia się jak i silnego wzrostu konkurencji ze strony obiektów nowych bądź zmodernizowanych, które dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technicznym mają stosunkowo niskie koszty eksploatacyjne.

Stare urządzenia nie są tak energooszczędne jak nowoczesna technika ale niestety czasami koszty modernizacji przekraczają możliwości finansowe właściciela bądź ze względu na długi okres zwrotu nie znajdują uzasadnienia ekonomicznego u niego. Równie istotny jest fakt, iż starsze obiekty nie są w stanie osiągnąć tak wysokich stawek czynszu jak nowe, dobrze zlokalizowane projekty. Wszystko to powoduje stały wzrost tzw. deficytów na projektach co jest szczególnie trudne dla właściciela nieruchomości w sytuacji równolegle spadających przychodów z najmu.

Wybierz CNC
Wzrost Wartości Nieruchomości
Oszczędzaj pieniądze
Minimalizacja
Kosztów
Bądź na czasie
Innowacje Technologiczne

CREAMTO ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY RYNKU
I GWARANCJA STAŁEGO WZROSTU WARTOŚCI

Zapewniam, że dzięki Cream NOI Control możliwe jest poprawienie efektywności projektów. Grzegorz Mroczek

www.cream-management.pl

F

irma CREAM wyrosła z private equity gdzie dbaliśmy o nieruchomości bardziej niż o swoje. Zdecydowanie niesiemy instytucjonalna jakość - dla dużych i średnich funduszy oraz private equity. Rozumiemy wartość projektów i potrafimy jasno zdefiniować cele dla projektów na podstawie benchmarków z kilkudziesięciu projektów różnego typu w których uczestniczyliśmy.

C

ream łączy wieloletnie doświadczenie z bardzo szerokim spektrum usług. Wierzymy w synergię i doświadczamy jej na co dzień. Mamy wszystko co jest niezbędne dla projektu i wiemy czego projekty potrzebują. Dzięki synergii i gospodarczemu podejściu jesteśmy w stanie wycisnąć więcej efektów również z budżetów marketingowych. Rozumiemy głęboko rynek i jesteśmy w stanie skutecznie doradzić naszym Klientom zarówno od strony przychodowej jak i kosztowej.

SPECJALIZACJE CREAM

 • Cream NOI Control - Nowe!
 • Cream 360 - Nowe!
 • Zarządzanie Nieruchomościami
 • Wynajem i Sprzedaż
 • Obsługa Prawna
 • Obsługa Księgowa
 • Doradztwo Techniczne

Doświadczenie
Cream

Nasze podejście stanowi unikalne połączenie talentu i głębokiej wiedzy eksperckiej zespołu tworzącego organizację.
Zadzwoń - +48 22 586 97 90

20

Lat Doświadczenia

60

Osobowy Zespół Ekspertów

600

Umów Najmu

8

Nowych Projektów 2018

Poznaj nasz generator wzrostu wartości

Umów spotkanie!

Wyślij zapytanie o ofertę

Wypełnij formularz. Odpowiemy w ciągu 24 godzin. Dziekujemy i do zobaczenia!